EDU konference v Hradci Králové

V úterý 22. a ve středu 23. října se tým CULS Prague Formula Racing zúčastnil EDU konference, kterou pořádala společnost SolidVision v Hradci Králové. Dvoudenní obsah konference byl nabitý zajímavými přednáškami o produktech společnosti SolidVision, nechybělo vyhlášení výsledků a předání cen Celoroční soutěže v 3D modelování SolidWorks či prezentace o vzdělávání v technických oborech.

Týmu CULS Prague Formula Racing zavítal na konferenci z mnoha důvodů. Jedním z nich byla i prezentace současného monopostu pro závodní sezónu 2013 – Pražského démona, který byl k vidění během dvoudenní akce v prostorách podnikatelského centra, kde konference probíhala.

EDU konferenci zahájila Ing. Marie Gregůrková z pořádající společnosti SolidVision. Program prvního dne byl velmi zajímavý. Dopoledne vyplnila přednáška Petra Lstiburka z firmy SolidVision, který se zabýval funkcemi a novinkami v SolidWorks. Produkty SolidWorks Plastic, Electrical a Composer prezentoval pan Miloš Hrazdíra, technický ředitel společnosti Dassault Systèmes CZ. Dopolední program uzavřel Ing. Jan Homola s prezentací 3D tisk do škol. Vyhlášení výsledků a předání cen Celoroční soutěže ve 3D modelování v SolidWorks proběhlo po obědě. Soutěž má bohužel rok od roku méně účastníků, ale naštěstí jí nechybí stoupající tendence kvality. Následovala přednáška o vzdělávání v technických oborech, která se zaměřila na projekty, jejichž výstup má za úkol přivést dnešní mládež k technice a technickému vzdělávání. Těmto tématům se věnovala PaedDr. Hana Voborníková (Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum), Bc. Roman Zajíc (projekt Vakuový motor) a Ing. Martin Locker (Robot na stolní tenis). Po večeři následoval program, který jsme si pro účastníky konferenci připravili my – tým CULS Prague Formula Racing. Prezentovali jsme projekt Formula Student, samotné fungování týmu na ČZU, závodní sezónu a zajímavosti, které z projektu vyplývají.

Druhý den konference zahájil Petr Lstiburek prezentací produktů SolidWorks Simulation a Flow. Produkty SolidWorks Simulation a Sustainability představil pan Miloš Hrazdíra. V dopoledním bloku jsme měli vyčleněný prostor pro další připomenutí projektu Formula Student na ČZU. Tentokrát jsme účastníky konference přesunuli k vystavovanému monopostu a prezentaci jsme propojili se zajímavou diskuzí. Konference dále pokračovala přednáškou zabývající se programem SolidCAM. V posledním bodu programu EDU konference Ing. Cimr uvedl podmínky certifikace SolidCAM pro učitele i žáky.

1397374_611458348893557_397714435_o

1147591_611456585560400_2016074573_o