Podpořte nás také

Vážíme si každého daru, který věnujete projektu CULS Prague Formula Racing/Formula Student Team. Mnohokrát děkujeme všem našim partnerům, kteří nám pomáhají prohlubovat praktické vzdělání a postavit závodní monopost dle pravidel soutěže Formula Student/SAE.

 

Příjemcem daru je Česká zemědělská univerzita v Praze. Účelem daru je tedy projekt CULS Prague Formula Racing/Formula Student Team.

 

Pokud se i vy rozhodnete pomoci, můžete přispět

 1. hmotným darem
 2. finančním darem

 

Rozsah daňového zvýhodnění dárců

U právnické osoby

 • Hodnota každého poskytnutého daru (samostatně) činí alespoň 2.000 Kč, přičemž
  v úhrnu lze odečíst hodnotu darů vysoké škole nejvýše do 10% ze základu daně
  z příjmů právnických osob sníženého o odčitatelné položky podle § 34 ZDP.
 • Hodnotou daru je nejvýše daňová zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2 ZDP)
  nebo hodnota zachycená v účetnictví podle účetních předpisů u ostatního majetku.

Odpočet hodnoty darů nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky v. o. s. a komplementáři k. s., přičemž se rozdělují jako základ daně.

 

U fyzické osoby

 • Úhrnná hodnota všech darů musí převýšit 2 % základu daně z příjmů fyzických osob a/nebo musí být alespoň 1.000 Kč, přičemž v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně z příjmů fyzických osob.

 

Pro více informací je Vám plně k dispozici naše marketingové oddělení » jakub.michal@culsracing.cz nebo vedoucí projektu » ondra.kliment@culsracing.cz