Pozvánka na Dny otevřených dvěří TF ČZU v Praze

Zveme Vás na Dny otevřených dvěří Technické fakulty, které proběhnou 24. a 25. ledna 2014. Pro uchazeče o studium bude v uvedených dnech připravena prezentace studijních možností na fakultě, chybět nebude beseda s proděkanem. Referentky studijního oddělení budou připraveny podávat po oba dny informace o studiu ve vestibulu fakulty, kde bude zároveň možno získat informační letáky a brožury.

Jedná se o tradiční a koncepčně ucelenou přehlídku aktivit TF. Tato akce informuje o možnostech studia na TF, o životě na fakultě i o aktivitách určených pro širokou škálu odborné veřejnosti. Během Dne otevřených dveří je možné navštívit katedry i pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit s pestrou nabídkou výukových, vědeckých i výzkumných činností.

Představení fakulty proběhne v posluchárně MI, kde proděkan pro pedagogickou činnost představí fakultu a jednotlivé studijní obory. Po diskusi bude následovat komentovaná exkurze po vybraných pracovištích fakulty, kterou zajistí pedagogičtí pracovníci jednotlivých kateder.

Technická fakulta nabízí kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělání (bakalářský, magisterský i doktorský) v prezenční i kombinované formě. Student si volí specializaci podle vybraného studijního oboru; jako jediná fakulta v ČR nabízí Technická fakulta i specializaci v oboru Inženýrství údržby. Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi je dobrým signálem pro budoucí studenty. Studium probíhá v přátelské atmosféře jedinečného univerzitního kampusu bez nutnosti složité přepravy mezi různými místy výuky. Fakulta nabízí široké možnosti studia v zahraničí díky spolupráci s více než 50 partnerskými univerzitami; ČZU je zároveň členem elitní mezinárodní organizace Euroleague for Life Sciences.

Program dne otevřených dveří:
PROGRAM PÁTEK 24.1.2014

8:00 Začátek Dne otevřených dveří
9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 Základní informace o studiu a představení jednotlivých studijních oborů
formou prezentace v posluchárně MI (cca 60 minut)
9:30 – 16:00 Exkurze do vybraných laboratoří a učeben – vždy po skončení prezentace v posluchárně MI
8:00 – 16:00 Osobní setkání s pedagogy a studenty fakulty ve vestibulu fakulty
formou informačního stánku ve vestibulu spojovací chodby

DOPROVODNÝ PROGRAM – pátek 24.1.2014

8:00 – 16:00 Testování aktuálního fyzického výkonu, testování reakční doby, prezentace studentské formule
10:00 – 16:00 Prohlídka výukového a výzkumného minipivovaru

PROGRAM SOBOTA 25.1.2014

8:00 Začátek Dne otevřených dveří
9:00  a 11:00 Základní informace o studiu a představení jednotlivých studijních oborůformou prezentace v posluchárně MI (cca 60 minut)
9:30 – 12:00 Exkurze do vybraných laboratoří a učeben – vždy po skončení prezentace v posluchárně MI
8:00 – 12:00 Osobní setkání s pedagogy a studenty fakulty ve vestibulu fakulty
formou informačního stánku ve vestibulu spojovací chodby

DOPROVODNÝ PROGRAM – sobota 25.1.2014

8:00 – 12:00 Testování aktuálního fyzického výkonu, testování reakční doby, prezentace studentské formule
10:00 – 12:00 Prohlídka výukového a výzkumného minipivovaru
Zdroj: http://www.tf.czu.cz/cs/?r=797&i=16086